Thanh Hóa Tham ra tý.
 Tiếp tục sắc màu nhé 8x.

1 màu xanh...xanhchấm thêm vàng vàng1 màu xanh chấm thêm vàng...1 màu nâu...nâu1 màu tím tím...... mắt "mấy anh tui" ôi đẹp dịu dàng

1 màu xanh lam chấm thêm màu chàm1 màu đen đen 1 màu trắng trắng...1 đêm nhớ ra ta vô hình