Mọi việc copy trích dẫn hình ảnh đề nghị ghi rõ nguồn thuộc về BTC - Hội ngộ 2010. Thân mến