Festyval Tây Sơn_ Bình Định (tiếp)

Tiếp theo là một số hình ảnh đi cùng Festival Tây Sơn Bình Định


Hai thành viên vespa đến từ Nha Trang ( Hai Bố con giống nhau như hai hột cơm )Đón các đoàn từ phía Nam gồm TP HCM Nha Trang Phú Yên Khánh Hòa
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12540','p7l1ko14i4p7rtasreauv5dbt5','0','Guest','0','54.92.190.11','2018-09-26 12:00:54','/a269586/festyval-tay-son-binh-dinh-tiep.html')